Comedian, Writer, Speaker

Fra grov hets til kjærlighetsmarkering

Maria Khan tok kontakt  etter å ha lest  kommentar Et løft for ikke vold (Aftenposten) der jeg inviterte mennesker  fra alle leire til radikal  ikkevolds-aktivisme mot alle former for polarisering.

På eget  eget intitiativ foreslo Maria  å dele ut roser i tillegg. Nederst i denne bloggposten kan du lese hvordan jeg kom i kontakt med Maria Khan under overskriften “Fra grov hets til kjærlighetsmarkering”.

Maria Khans tale under Pegida løftet deles nå her.  Du kan også lese den som tekst i denne posten.

Maria Khan er en ung moderne norsk muslm. Hennes budskap var: som muslim, så har hun lært at Islam betyr fred. Det er derfor en god gjerning som troende for henne å være synlig, og handle som et fredelig menneske, ikke bare snakke om det. Flere muslimer har tatt kontakt i etterkant og takket for dette initiativet.
Vi bestemte oss sammen for å opprette en felles markering, hun som troende og jeg som fritenker, der vi sammen inviterte folk til en kjærlighetesmarkering.

Maria var modig, fordi det ikke er mange pakistanske jenter som har våget å stå ved min side, kjent som så frittalende som jeg er. Men enda viktigere er det at hun hadde et viktige budskap om fred og tro.
For meg viser det en større åpenhet og toleranse rundt  sekulære humanister som jeg har sett flere eksempler på den siste tiden da mange moderne muslimer sender meg støtteerklæringer. Det betyr ikke at målet er nådd.
Derfor oppfordrer jeg norsk presse til å løfte frem flere stemmer som Maria Khan og bevegelser som LIM og Opplyste muslimer
Vi søkte om politi-tillatelse, og fikk veldig positiv respons. Vi spurte også Pegida talsmann Max Hermansen om det var greit å løfte han, og om vi fikk holde appeller på vegne av vår kjærlighetsmarkering under deres demonstrasjon. Vi forsikret oss om at det ble klart og tydelig oppfattet at vi kom med et løfte om å snakke til mennesker om frykt. Og at vi var en markering ikke en pro eller mot demonstrasjon.

I etterkant har dette skapt sterke reaksjoner både fra høyre og venstre, og fra ekstreme i alle miljøer.Vår tilnærming er både blitt latterligjort og hyllet. Vår erklæring om å snakke om ALLE elefantene i rommet er såvidt begynt. Denne aksjonen er bare starten på det arbeidet vi som samfunn må gjøre for å hindre ytterligere polarisering.

Fikk Hermansen til å rope -Ja vi elsker muslimer

Rehman får pepper etter Pegida-løft

Pr-pepper kan dra dit peppern gror

Shabana tok oss med sin ekthet og kjærlighet

Hvor var du da Shabana løftet Max Hermansen

Etter å ha gjort det klart for Max Hermansen at vi verken var en pro- eller mot demonstrasjon, men en ikkevold, og antipolariseringstunt fikk vi hans ja uten at han ba om å få lese appellene i forkant, uten å kreve å få noe som helst kontroll eller innsikt i vårt stunt. Vi sto fritt til å gjøre akkurat det vi ville, og si akkurat hva vi ville. Selv med hele presse-Norge tilstede.

Hedningsamfunnet stilte opp og lånte oss høytaler og mikrofon.  Mer enn hundre personer meldte seg på til markeringen, men da vi møtte opp fikk vi vite av politiet at det var noen med en annen agenda som hadde meldt seg på vår markering, så kun 11 stykker fikk lov til å passere sperringen og møte Pegida demonstrantene. Jeg og Maria plukket ut fine representanter både for et pluralistisk samfunn og muslimer som gikk bort for å dele ut roser. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk dukket også opp for å følge et initiativ hun så som kreativt og befriende.

Min tale og løftet av Hermansen var en sammensatt stunt som fikk bred pressedekning. Maria Khans tale handlet ikke bare om religiøsitet, men også om hva hun fryktet som muslim, som mor, som norsk samfunnsborger . Får du ikke opp videoen er talen hennes også lagt ut i tekst under linken.

Maria fikk holde appellen først. Her kan dere høre hele talen hennes

rose tale from Maria Khan on Vimeo.

Maria Khans rose tale:

Jeg er student, mor, og personlig muslim. Jeg er her i dag for å vise at jeg, som muslim står sammen med det norske sammfunnet. Det er plass i det norske samfunnet for alle meninger. Og jeg føler at selv om jeg er et mål for meninger som kan stigmatisere meg, som del av en gruppe, er jeg her i dag for å vise at jeg ikke bærer nag eller har behov for hat.

Jeg mener at den beste måten å håndtere urettferdighet på er å gå foran med et godt eksempel.

Jeg er mer en muslim, jeg er også mor. Derfor vil jeg dele ut roser i dag. Jeg vil svare på frykt med kjærlighet. Jeg blir redd når jeg ser mennesker marsjere i gatene i mot den troen til den gruppen jeg tilhører. Jeg vil si at jeg også er redd for mine barns fremtid, redd for hvordan det skal gå i arbeidslivet, redd for å ikke bli akseptert. Frykt må ikke møtes med forakt. Derfor ønsker jeg å dele ut roser. Som et tegn på den felles bekymringen og frykten vi har og som vi alle må gjøre noe med i hver vår leir.

Jeg vil sloss for de rettigheter som vi alle nyter godt av i dette landet. Derfor blir jeg såret når jeg opplever å bli bli eksludert fra dette samholdet jeg egentlig føler meg som en del av, og holder kjært.

Jeg er her i dag for å vise at det er plass i vårt samhold for meg som muslim, og jeg mener faktisk at det er plass i det Norske samfunnet til de som vil eksludere meg og.

Den beste måten å vise at man er imot ekskludering er å inkludere de man er dypt uenige med, og derfor sier jeg i dag til Max Hermansen at det er plass til både deg og meg i det Norske samfunnet.

Jeg som muslim prøver å leve som best jeg kan etter Profetens salallahu alei wasallam sitt eksempel. Og jeg vil sitere en liten del av hans siste preken i mekka: “Hele menneskeheten stammer fra Adam og Eva, en araber er ikke overlegen en ikke-araber. En ikke-araber er heller ikke overlegen en araber. Ei heller er en hvit overlegen en svart, eller en svart overlegen en hvit. Bortsett fra i gode gjerninger” Med det tror jeg han mente at vi alle er en familie i menneskeheten, og ingen er hverken bedre eller verre enn andre.
Som muslim har jeg derfor ingen behov for å lage et “oss og dem”, men heller bygge et samfunn der vi alle kan leve, og bygge videre på dette flotte samfunnet vi har fått til forvaring i felleskap.

Jeg er her i dag for å vise at jeg som muslim og min islam står for nestekjaerlighet, sammhold, respekt for ulikheter, og tilgivelse. Selv når jeg foeler meg urettferdig behandlet.

I dag vil jeg vise at vi kan stå sammen, troende, ikketroende, norsk eller ikkenorsk, sammen mot vold og polarisering.
Med dette vil jeg introdusere Shabana Rehman, som er initiativtaker sammen med meg.

Her kan dere både lese om og se videoklipp fra min tale

Fikk Hermansen til å rope Ja vi elsker muslimer

GROV HETS BLE TIL KJÆRLIGHETSMARKERING

For et par uker siden fortalte jeg på min blogg om en særdeles grov hendelse som utspilte seg i facebook forumets lukkede gruppe URETT AVSLØRES med over 3000 medlemmer.
Hatytringene jeg ble utsatt for, først og fremst fordi jeg var system og religionskritisk, fri kunstner og kvinne, særlig ble min performance art systemkritikk, rumpestuntet fra 2005 brukt for å legitimere hatet. De som utførte den grove hetsen og  hatytringene, og deres cheerleaders,  fikk tvertimot fortsette å være medlemmer. Sexismen og rasismen som utspilte seg ble verre og verre noe som dessverre også understreket at holdningene som rumpestuntet strippet, lever i beste velgående også i dag.

Noen få hevet stemmen etterhvert. Folk med forskjellig bakgrunn sa i fra. Ikke så tydelig som jeg hadde håpet på, men folk reagerte etterhvert. Andre var måpende vitner. Som om det ikke var et menneske på ordentlig som ble utsatt for hetsen.

Maria Khan  var blant de få menneskene som reagerte sterkt på sjikanen. En ung norsk-pakistansk kvinne, personlig troende muslim.

Jeg kjenner ikke Maria Khan personlig, men jeg registrerte at ikke bare reagerte Maria på at en kvinne ble hetset. Hun ble også opprørt over at mennesker som kalte seg muslimer, men som verken talte fred, eller som forsto hva det betyr å respektere kvinner, fortsatte å hetse.

Jeg vil fortsette å engasjere meg sterkt i ikkevoldsaktivismen og mot polarisering. For at det skal skje trenger vi flere mennesker som ser mennesker, som er tolerante, men som også reiser seg opp mot urettferdighet  og hatytringer i alle leire.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *