Comedian, Writer, Speaker

Konfrontasjon og refleksjon på Lunsjkonserten

Tekst: Johanna Funke I Alle

«Det er flott å kunne være på en musikkfestival når man på en måte er en ordkunstner», sier Shabana Rehman under Lunsjkonserten på Gyldenløve hotell. At hun likevel passer perfekt inn i festspillens program beviser hun med sine betraktninger om fellesskapet vi lever i og utfordringene dette fellesskapet byr på. Hun forteller om morsomme begivenheter, som for eksempel da foreldrene hennes ble spurt om hvorfor pakistanere får så mange barn. Moren hennes svarte med spørsmålet: «Hvorfor har norske barn så mange foreldre?» Så tar Rehman publikum med på Utøya og det er en veldig sterk opplevelse for alle. Men den største kunsten hennes består i at hun tørr å være stille. Pausene hennes gjør at vi får tid til å lytte på tankene som skjuler seg dypt inni oss. Verkene Bengt Forsberg og Marcus Hagemann valgte ut til denne konserten passet perfekt til Rehman’s refleksjoner og viste at det også går an å kommunsiere uten ord. Les mer om Glogerfestspillene her

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *