Comedian, Writer, Speaker

Shabana Rehman får Norsk PENs Ossietzkypris 2022

23.08.22

Prisen deles ut på Litteraturhuset i Oslo 15. november. Prisutdelingen avslutter Fri ytring i 100 år til: Norsk PENs festival for ytringsfrihet som starter 20. oktober.

Shabana Rehman (46) har beriket den norske offentligheten med humor, satire og klokskap i flere tiår. Som skribent, aktivist og kunstner har hun vært en viktig og modig utøver av ytringsfrihet på kreativt og oppsiktsvekkende vis. Rehman får Norsk PENs Ossietzkypris for 2022.

Religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Standup-komiker, skribent og dramatiker Shabana Rehman har vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon. Hun har banet vei for større åpenhet om vanskelige spørsmål de siste 25 åreneHun har skrevet flere sakprosabøker, blant annet boka Blåveis (2009) som omhandler seksuelt misbruk fra tillitspersoner og veien ut av et voldelig forhold.

Som stand up-komiker har Rehman utfordret samfunnsforhold på nye måter. Hun har dessuten ønsket å utforske og dokumentere hva som provoserer og hvordan. Da hun overraskende løftet Mullah Krekar i 2004, ville hun snu maktforholdet mellom seg selv og en religiøs autoritetsperson. Da hun blottet baken på scenen og malte det norske flagget over hele kroppen, ville hun både vise at alle kvinner eier sin egen kropp og hvilke reaksjoner det skaper. Og reaksjoner ble det!

Shabana Rehman har ført et kompromissløst forsvar for satire. I store og små saker har hun stått opp for seg selv og andre, om det er støtte til andre komikere eller til skolerevyen fra Stovner. Innsatsen for dyrevelferd de siste årene har vist den allsidig tilnærmingen Rehman har til rettighetsarbeid.

Ytringsfriheten har kostet Shabana Rehman mye. Også Shabana Rehmans familie har blitt angrepet på grunn av hvordan hun har brukt sin ytringsfrihet. Rehman har vært en prinsippfast stemme for at alle er født fri, og gjennom sitt virke har hun derfor banet vei for at andre og nye med- og motstemmer har trådt inn i den offentlige debatten.

Styret i Norsk PEN mener at Shabana Rehman er en verdig mottager av Ossietzkyprisen på grunn av sin særlige og særegne innsats for ytringsfriheten og vårt ytringsrom.

Les mer om Ossietzkyprisen her.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *