Comedian, Writer, Speaker

Tilgi oss, Gud

Likevel, selv i lukkede kulturer, kan de ikke kvele vår samvittighet. I noen familier oppnås det forståelse og frigjøring. Men innenfor systemet er det ikke fysisk trygt å snakke åpent om disse problemstillingene. Mobbing, trusler om vold og drap og ekstrem form for kjønnshets blir resultatet.
Og inntil det blir begått en kriminell handling, blir det reagert altfor mildt på hetsingen. Psykisk terror og vold er begynnelsen, og et drap er slutten på straffen opprørere møter.
MILJØENE REGULERES gjennom total underkastelse, og man lever et tilsynelatende lykkelig liv fordi man velger systemet. Men når et menneske innser at det handler om å kvele sin sjel og sin samvittighet, vil det sannhetssøkende menneske velge sin samvittighet. Dette er grunnen til at 23 unge mennesker er drapstruet i Norge.
Først og fremst handler ære og skam om kontroll over kvinners seksualitet. Kvinnene eier ikke sin egen ære, den eier mennene. Islam har elementer i seg som opprettholder denne tankegangen. Frykten for og mangelen på systemkritikk skyldes at miljøene vet at de opptrer undertrykkende. De mener de har rett til det. Blir dette kritisert, vil jo hele systemet rystes i grunnvollene. Man må stille spørsmål til ikke bare tradisjonen, men også kulturen, levesettet og religionen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *