Comedian, Writer, Speaker

Født fri for faen!

En forkortet versjon av denne bloggposten ble først publisert på NRK Ytring, link

I år koker det under hovedparolen til 8. mars toget:
“Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur”

Sekulær Feministisk Front ( SEFF)  var med å stemme frem denne parolen, og vi stopper ikke der, vi vil gå bak denne med disse parolene:

 “Født fri for faen”, “La klitoris og forhuden leve”, “Ingen ære i æresdrap”, “Nei til barnehijab”, “Ingen tvang i kjærlighet”  og “Vi elsker frittalende kvinner”.

Hvorfor er disse parolene valgt? Og hva betyr de i norsk likestillingskamp?

Norge er et multikulturelt og verdipluralistisk samfunn. Det krever at individet har sosial og moralsk frihet til å forme sitt eget liv og finne sin flokk uavhengig av hvilken familie de er født i. Uten å bli diskriminert, tvunget eller sosialt kontrollert for den de er.

Vi er en del av et globalt samfunn med migrasjon og demografiske endringer som unngåelige prosesser. Over hele verden kjempes det daglig kamper for at kvinner og jentebarn skal bli likestilt med gutter og menn. Og denne kampen foregår i mange miljøer i Norge

Med Sekulær Feministisk Front, Skamløs bevegelsen, og de mange multietniske organisasjonene kom Flerkulturell Feminisme på dagsorden i Norge for godt og med bred mobilisering.

SEKULÆR FEMINISTISK FRONT (SeFF): Bak: Anita Farzaneh (Secular Forum), Ingalill Sandal ( Likestilling, Integrering & Mangfold), Tone Grebstad (Senter for Sekulær Integrering). Foran: Atefeh Moradi (Nestleder SeFF), Shabana Rehman Gaarder (rådsleder SeFF), Æsæl Manouchehri (Nestleder i Likestilling, Integrering & Mangfold). Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

Alt for lenge har vi måttet tolerere at patriarker har fortalt at vest og øst ikke er i stand til å møtes i felles kvinnekamp. For vestlig kvinnesyn blir jo pådyttet østen, og østens kvinnesyn blir jo forstått i hjel av vestlige mennesker med berøringsangst. Så klart er dette også sant, og de som vil, de kommer til å finne horrible eksempler på svik, sensur, rasisme og fanatisme på alle områder der kvinner raskere kunne ha oppnådd frigjøring.

Men i år har det skjedd noe som kan bryte med alt dette. SeFF har sammen med norsk kvinnebevegelse, både landets yngste og eldste kvinneorganisasjoner satt i gang en dialog om nye strategier i kampen for frigjøring og likestilling. Norsk Kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Lesbisk Forbund og Kurdisk Forening er bare noen av dem som har ledet an i dette arbeidet sammen med Sekulær Feministisk Front. Vi i SEFF vil invitere flere inn i dialogen. Tiden er overmoden for å samle krefter på nye måter, dele kompetanse og kunnskap om kulturelle, rituelle og religiøse strukturer som kan hindre kvinnefrigjøring.

Vi er sammen med på å skrive norsk flerkulturell likestillingshistorie. Et Norge der norskhet for lengst er endret til et mangfold av mennesker rett og slett fordi de eksisterer og bor i Norge og er med på å bygge landet.

De skal ta sin utdannelse, søke jobber, finne bolig og hvis familieliv er ønsket, stifte familie, og finne livsledsager etter egen frie vilje. Dette kan kun skje uten tvang og sosialt press bare hvis individets frihet og kvinners autonomi respekteres. Minoritetsmenn er blitt utfordret , og mange viser i dag offentlig støtte til denne nye kvinnekampen 

Ingen ære i æresdrap

Det er 15 år siden frihetskjemperen Fadime ble drept av sin egen familie. Hun ble et offer for “Et menneskesyn som dreper

Æreskravet gjør at jentebarn i realiteten risikerer å måtte leve på nåde fra den dagen de er født, fordi de er jenter. Oppfyller du æreskravene får du leve i fred. Gjør du det ikke må du i verste fall dø, og i beste fall bli fryst ut og drevet vekk fra alle dine kjære. I dag er det svært mange aktivister fra alle kjønn som protesterer mot æresvold og kyskhetsdrap

Æresdrap skjer ikke uten at man gjennom hele livet blir utsatt for sosial kontroll.Fordi du er kvinne. Eller som Kadra Yousef nylig skrev, umyndiggjort gjennom et helt liv: Ikke bli for vestlig

Ingen tvang i kjærlighet

Vi må derfor stå sammen for frihet, likeverd, og råderett over egen kropp og fremtid. Det betyr at kampen mot diskriminering, kulturell og religiøs undertrykking av kvinnen, og intoleranse mot annerledestenkende går nå hånd i hånd. Å bli presset til noe annet er vold. Vi vet at kampen mot tvangsekteskap også handler om å ikke bli utsatt for sosialt stigma om man bryter ut. Sivil mobilisering må til for at mennesker som presses på denne måten skal finne støtte og aksept for frie valg.

La klitoris og forhuden leve

I Norge har flere minoritetskvinner stått på barrikadene i kampen mot kulturell kjønnslemlestelse. Rituell omskjæring på guttebarn kan heller ikke forsvares, sett utfra individets frihet. Derfor er dette en kamp og en debatt trossamfunnene er nødt til å ta i møtet med opplysning, rasjonalitet og medisin.

Nei til barnehijab

Voksne troende kvinner som bærer hijab kan fint debattere og føre sin egen sak, barn kan ikke det. Å ikle barn hijab er å  påføre jentebarn tildekning av hodehår som skal forme dem før de selv er i stand til ta et bevisst religiøst valg. Argumentet med at da blir det mer naturlig for dem å akseptere å ta på hijab i pubertetsalder eller som myndig, det er diskriminerende og reduserer dem som frie individer. Vi gleder oss over at jentunger kan få til hva de vil og følge sine drømmer på lik linje med guttebarn. Klatre i trær, drive med idrett, gå på ski, eller svømme. Selvsagt kan de det. Det gjelder alle barn som får utfolde seg fritt.

Vi elsker frittalende kvinner

Det er dagligdags for uavhengige kvinner som benytter seg av ytringsfriheten sin i flerkulturelle Norge at de blir møtt med hatytringer, sexisme og trusler fra et innvandret patriarkat. Sammen med likesinnede fremmedfiendtlige innfødte menn som vil “eie” norske kvinner eller hate dem som forrædere, spyr de ut sin kvinneforakt. Demokratiet vårt er ingen demokrati uten kvinner i offentligheten og i alle posisjoner. Derfor må vi vise solidaritet og stå opp for de som blir skyteskive for slike hatytringer i mye større grad enn i dag. Vi må aldri akseptere å bli herdet eller at det er bare sånn det er.

Kort oppsummert: Født Fri for faen – som selvfølgelig også blir en parole

Feminismen er mer vital enn på 40 år!

SEFF inviteter kvinner og menn med all slags bakgrunn, og kjønnsidentitet til å møte opp på Youngstorget i Oslo kl 1800 for å vise solidaritet med antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur. Meld deg gjerne på vår event på facebook her og fortell oss hvorfor du vil vise solidaritet

 

 

One thought on “Født fri for faen!

  1. Pingback: Ordene som aldri er blitt ytret - Minerva

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *